Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2007

31444 IXA 5 Lijst van vragen en antwoorden

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 5 Vastgesteld 18 juni 2008

De vaste commissie voor Financiën1 heeft over het Jaarverslag 2007 van Nationale Schuld (Kamerstuk 31 444 IXA, nr. 1) de navolgende vragen ter beantwoording aan de regering voorgelegd.

Deze vragen, alsmede de daarop op 17 juni 2008 gegeven antwoorden, zijn hieronder afgedrukt.


De voorzitter van de commissie,
Blok

De wnd. griffier van de commissie,
Vente

1

Hoe was – in euro’s – de ontwikkeling van de staatsschuld in de jaren 2003 t/m 2006, gelet op de afname in 2007 met 6,8 miljard?


Hieronder vindt u voor de jaren 2003 t/m 2006 een kopie van tabel 4.3 uit extra bijlage 4 bij het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2007 (www.rijksbegroting.nl).


In deze tabel vindt u de ontwikkeling van de staatsschuld (conform EMU definitie). De afname in 2007 bedroeg € 1,2 miljard. In het jaarverslag van de Nationale Schuld is voor 2007 het verschil tussen de realisatie en de raming uit de ontwerpbegroting vermeld (€ –6,8 miljard).

Tabel 4.3 Staatsschuld naar instrument (x € miljard)

 20032004200520062007
1. Gevestigde schuld182,4197,1202,4197,6192,3
(0–5 jaar)95,5111,2119,0112,8102,0
(5–10 jaar)68,967,959,455,457,0
(10–25 jaar)18,017,917,921,521,3
(25–40 jaar)0,00,16,17,912,0
2. Vlottende schuld (DTC’s)20,417,818,114,016,8
3. Overig (o.a. munten)3,20,42,31,42,7
4. Totale staatsschuld (conform EMU-definitie)206,0215,3222,8213,0211,8
5. Gemiddeld resterende looptijd vaste schuld (in jaren)6,25,66,16,47,0
6. Gemiddelde couponrente (in %)5,34,84,44,14,1

2

Waarom nemen niet meer instellingen deel aan het geïntegreerde middelenbeheer, terwijl dat voor die instellingen financieel voordeel oplevert?


Nagenoeg alle groei van de deelname komt uit de groep instellingen die vrijwillig kunnen deelnemen. Het leeuwendeel van deze groep bestaat uit scholen. De tot nu toe geringe deelname aan het geïntegreerd middelenbeheer (of schatkistbankieren) heeft vermoedelijk een aantal oorzaken.

Deelname betekent een beperking van de beleggingsmogelijkheden. Alle publieke middelen moeten worden aangehouden bij de schatkist. De beleggingsmogelijkheden worden beperkt tot het aanhouden van deposito’s bij de Staat.

Ook kan het gevoel leven dat «het Ministerie van Financiën over de schouders meekijkt». Dit «meekijken» is overigens niet aan de orde. De afdeling Centraal Kasbeleid die verantwoordelijk is voor de uitvoering van geïntegreerd middelenbeheer speelt alleen de rol van bankier en geeft geen informatie aan anderen.

Wellicht speelt hierbij ook dat niet bij alle mogelijke deelnemers alle feiten over het geïntegreerd middelenbeheer bekend zijn. Momenteel wordt hier hard aan gewerkt. De website is verbeterd, er worden scholen bezocht en er worden regelmatig presentaties verzorgd.

Dit jaar wordt het geïntegreerd middelenbeheer geëvalueerd. Onder meer zal worden nagegaan hoe deelnemers en mogelijke deelnemers momenteel denken over het schatkistbankieren. Ook zal onderzocht worden of eventuele belemmeringen voor deelname kunnen worden weggenomen.

1  Samenstelling:Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Blok (VVD), voorzitter, Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Weekers (VVD), Gerkens (SP), Van Haersma Buma (CDA), De Nerée tot Babberich (CDA), Haverkamp (CDA), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Omtzigt (CDA), Ko┼čer Kaya (D66), Irrgang (SP), Luijben (SP), Kalma (PvdA), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Cramer (CU), Van der Burg (VVD), Van Dijck (PVV), Spekman (PvdA), Heerts (PvdA), Gesthuizen (SP), Ouwehand (PvdD), Tang (PvdA) en Vos (PvdA).Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Halsema (GL), Remkes (VVD), Jonker (CDA), Aptroot (VVD), Van Gerven (SP), De Vries (CDA), Van Hijum (CDA), Mastwijk (CDA), De Krom (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), Pechtold (D66), Kant (SP), Ulenbelt (SP), Van der Veen (PvdA), Smilde (CDA), Anker (CU), Nicolaï (VVD), De Roon (PVV), Van Dam (PvdA), Smeets (PvdA), Karabulut (SP), Thieme (PvdD), Heijnen (PvdA) en Roefs (PvdA).