Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 118

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  31444 STB 2008 474

  Wet tot wijziging begrotingsstaten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor 2007 (Slotwet)
  Rijksbegroting 2007, 25-11-2008

 • 2.

  31444 3 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  09-07-2008 Brief minister over kleurenbanden op lichtmasten A12 Met deze brief beantwoordt minister Eurlings (VW) vragen, gesteld tijdens het Verantwoordingsdebat, over kleurenbanden op de lichtmasten langs de A12.
  Financieel jaarverslag van het Rijk 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 22-07-2008

 • 3.

  31444 22-05-2008

  Voortzetting verantwoordingsdebat jaarverslagen 2007 en rapporten Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (31444, 31445, 31472) en de Verantwoordingsbrief 2007
  HAN 2 87 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 22-05-2008

 • 4.

  31444 22-05-2008

  Verantwoordingsdebat over de jaarverslagen over het jaar 2007 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (31444, 31445, 31472) en de Verantwoordingsbrief 2007
  HAN 2 87 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 22-05-2008

 • 5.

  31444 2 Brief van de algemene rekenkamer

  21-05-2008 Rapport bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2007 en uitkomsten rechtmatigheidsonderzoek Dit rapport verschijnt op 21 mei 2008. Dan is het Verantwoordingsdag. In dit rapport geeft de Rekenkamer haar oordeel over de rijksrekening en de saldibalans van het Rijk 2007. Ook wordt de Kamer met dit rapport geïnformeerd over de kwaliteit van de financiële informatie en de beleidsinformatie in de jaarverslagen 2007, en de bedrijfsvoering van ministeries. Zo verstrekt de Rekenkamer informatie aan de Tweede Kamer om het debat met de regering over de jaarverslagen en over het Financieel jaarverslag van het Rijk te ondersteunen. De Staten-Generaal gebruiken de informatie om de ministers decharge te verlenen over het in het voorgaande jaar gevoerde beheer. Het verantwoordingsdebat zal dit jaar verder worden ondersteund doordat de minister-president een Algemene Verantwoordingsbrief van het kabinet verstuurt aan de Tweede Kamer. In die brief zal worden ingegaan op de voortgang van
  Financieel jaarverslag van het Rijk 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008

 • 6.

  31444 21-05-2008

  Aanbieding van de jaarverslagen over het jaar 2007 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen
  HAN 2 86 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008

 • 7.

  31444 1a Internetbijlage

  16-05-2008 Bijlagen
  Financieel jaarverslag van het Rijk 2007
  Internetbijlage 7. Verticale toelichting bijFinancieel Jaarverslag Rijk 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 13-05-2008

 • 8.

  31444 1a Internetbijlage

  16-05-2008 Bijlagen
  Financieel jaarverslag van het Rijk 2007
  Internetbijlage 6. Administratieve lastenreductie voor het bedrijfsleven
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 13-05-2008 

 • 9.

  31444 1a Internetbijlage

  16-05-2008 Bijlagen
  Financieel jaarverslag van het Rijk 2007
  Internetbijlage 5. Belastinguitgaven
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 13-05-2008 

 • 10.

  31444 1a Internetbijlage

  16-05-2008 Bijlagen
  Financieel jaarverslag van het Rijk 2007
  Internetbijlage 4. EMU-saldo, EMU-schuld, sociale fondsen en financieringsbehoefte
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 13-05-2008 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >