Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2007

31444 IXA 1 Jaarverslag van nationale schuld (ixa)

Vergaderjaar 2007-2008

Nr. 1 Aangeboden 21 mei 2008

Aandeel in uitgaven IXA (x € 1000)kst115820_01.gif

Aandeel in ontvangsten IXA van de beleidsartikelen (x € 1000)kst115820_02.gif

Inhoudsopgave blz.

AAlgemeen6
   
1Aanbieding van het jaarverslag en verzoek tot dechargeverlening6
2Leeswijzer11
   
BBeleidsverslag12
   
3Beleidsprioriteiten12
3.1Algemeen12
3.2Financieringsbeleid en beleidsprioriteiten 200713
3.3Kasbeheer en beleidsprioriteiten 200714
4Beleidsartikelen15
4.1Financiering Staatsschuld15
4.2Kasbeheer22
5Niet-beleidsartikel27
5.1Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel27
6Bedrijfsvoeringsparagraaf28
   
CJaarrekening29
   
7Verantwoordingsstaat van Nationale Schuld29
8Saldibalans30
8.1Toelichting op de saldibalans30
   
DBijlage34
   
9.1Lijst met afkortingen34
9.2Begrippenlijst35

Begrotingswetten