Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

5. NIET-BELEIDSARTIKEL

5.1 Budgettaire gevolgen niet-beleidsartikel

Tabel 10: budgettaire gevolgen nominaal en onvoorzien (x € 1000)
Nominaal en onvoorzien    RealisatieVastgestelde begrotingVerschil
 2003200420052006200720072007
Verplichtingen0000000
        
Uitgaven0000000
Prijsbijstelling0000000
Loonbijstelling0000000

5.2 Toelichting tabel budgettaire gevolgen van beleid

De bij de eerste suppletore begroting 2007 beschikbaar gestelde loon- en prijscompensatie (€ 114 000) is bij de tweede suppletore begroting verdeeld over de artikelen. De realisatie op dit artikel is derhalve nihil.