Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 I A Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat/algemene zaken en huis der koningin

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 IIA 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van de staten-generaal (iia)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag 2007 van de Staten-Generaal (IIA) De Rekenkamer stelt in haar rapport bij het jaarverslag 2007 van de Staten-Generaal dat: - de financiële informatie en de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoen aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt; de Rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften; - de onderzochte onderdelen van het financieel beheer, het materieelbeheer en de daartoe bijgehouden administraties voldeden in 2007 aan de in de CW 2001 gestelde eisen, De Rekenkamer maakt in het rapport wel enige kanttekeningen, onder meer over het feit dat: - de beschrijving van de administratieve organisatie op onderdelen nog niet is aangepast aan de situatie van 2007; - het inkoopbeheer van de
  Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal (IIA) 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008