Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 VI A Eindverslag van de vaste commissie voor justitie

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 VI 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van justitie (vi)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag 2007 van het Ministerie van Justitie (VI) De Rekenkamer stelt in haar rapport bij het jaarverslag 2007 van het Ministerie van Justitie dat: - de financiële informatie voldoet aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt, met uitzondering van de geconstateerde fouten en onvolkomenheden in de (samenvattende) begrotingsstaat, onder meer bij Artikel 91, verplichtingen Algemeen, waarbij de tolerantiegrens overschreden wordt. Verder worden de regels voor Europese aanbestedingen niet voldoende nageleef voor ruim 24 miljoen euro; - de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoet aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt; de Rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering is op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften, met ui
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Justitie 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008