Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 IV A Eindverslag van de vaste commissie voor nederlands-antilliaanse en arubaanse zaken

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 IV 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van koninkrijksrelaties (iv)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag 2007 van Koninkrijksrelaties (IV) De Rekenkamer stelt in haar rapport bij het Jaarverslag 2007 van Koninkrijksrelaties dat: - de financiële informatie en de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoen aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt; de Rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. De rekenkamer zet wel een kanttekening bij aanvullende afspraken, die niet in strijd zijn met CW 2001, maar waardoor wel een verhoogd risico van misbruik en oneigenlijk gebruik van de regelgeving ontstaat, Dat komt doordat het Ministerie van BZK ook betalingsachterstanden kan betalen die BZK niet objectief kan vaststellen maar wel voldoende aannemelijk acht. De rekenkamer bepleit hiervoor het form
  Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008