Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 XIV B Eindverslag van de vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 XIV 4 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (xiv)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) De Rekenkamer stelt in haar rapport bij het jaarverslag 2007 van de Staten-Generaal dat: - de financiële informatie en de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoen aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt; de Rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften; - de onderzochte onderdelen van het financieel beheer, het materieelbeheer en de daartoe bijgehouden administraties voldeden in 2007 aan de in de CW 2001 gestelde eisen, met uitzondering van; - de administratie van het LNV-concern; - het beheer van programma-uitgaven.
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008