Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 XV A Eindverslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 XV 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (xv)

  21-05-2008 Rapport over het jaarverslag 2007 De Rekenkamer oordeelt dat het jaarverslag voldoet aan de voorschriften. De bedrijfsvoering vertoont echter tekortkomingen. Er wordt blijkt dat het departement in de dagelijkse uitvoering minder prioriteit gegeven aan de interne bedrijfsvoering, zoals de financiële administratie bij het Agentschap SZW, het naleven van de regels voor contractbeheer, subsidiebeheer, informatiebeveiliging en materieelbeheer. Het Ministerie van SZW heeft ook moeite met het naleven van de wettelijke termijnen voor het nemen van bestuursrechterlijke beslissingen. De Rekenkamer ziet deze tekortkoming zowel in het subsidiebeheer (inclusief ESF-subsidies) als bij het opleggen van bestuurlijke boetes en het afhandelen van bezwaarschriften bij de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Volgens de nieuwe Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kunnen burgers per 1 januari 2009 een dwangsom eisen, wanneer bestuursorganen te laat beslissen op hun bezwaarschriften (BZK,
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008