Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 XII A Eindverslag van de vaste commissie voor verkeer en waterstaat

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 XII 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van verkeer en waterstaat (xii)

  21-05-2008 Rapport bij het jaarverslag 2007 De Rekenkamer oordeelt dat het jaarverslag voldoet aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 stelt. Er zijn wel een paar onrechtmatigheden aangetroffen die verband houden met de naleving van Europese aanbestedingsregels. Het gaat hierbij om zeven opdrachten die ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed. De hiermee gemoeide onrechtmatigheden bedragen 5,3 miljoen euro. De bedrijfsvoering van het Ministerie van VenW is in 2007 verbeterd. Het ministerie gaat ten opzichte van 2006 van vier naar drie onvolkomenheden. De onvolkomenheden in het financieel beheer en materieelbeheer bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en de implementatie van een nieuw financieel systeem zijn opgelost. De onvolkomenheden in het contractbeheer en het verplichtingenbeheer blijven bestaan, maar hierbinnen is sprake van duidelijke verbeteringen. Nieuw is een onvolkomenheid in het materieelbeheer bij Rijkswaterstaat en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch In
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008