Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 XVI A Eindverslag van de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport/jeugd en gezin

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 XVI 4 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport (xvi)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag 2007 van het Ministerie van VWS (XVI) De Rekenkamer stelt in haar rapport bij het jaarverslag 2007 van VWS dat: - de financiële informatie voldoet aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt, met uitzondering van onder meer een onrechtmatig bedrag bij de verplichtingen in de artikel 46, Sport, waarmee de tolerantiegrens wordt overschreden; - de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoet aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt; de Rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften, met uitzondering van het niet vermelden van de fouten in de zorgtoeslag (maar de fouten blijven binnen de artikeltolerantie); - de onderzochte onderdelen van het financieel beheer, het materieel
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008