Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-1 van 1

 • 1.

  31444 XI 10 Motie van de leden neppérus en koopmans

  19-06-2008 Motie inzake vermindering geluidsoverlast met 35% ten opzichte maximaal toegestane aantal vliegbewegingen via terugdringen aantal vluchten of aanpassen vliegroutes
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 30-06-2008