Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 XI A Eindverslag van de vaste commissie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu/wonen, wijken en integratie

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 XI 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (xi)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag 2007 van het Ministerie van VROM (XI) De Algemene Rekenkamer stelt in haar rapport bij het jaarverslag 2007 van het Ministerie van VROM onder meer dat: - het ministerie in 2007 met een grootschalige, ingrijpende reorganisatie is gestart, die veel kansen en aangrijpingspunten biedt, maar ook risico's met zich meebrengt; - de financiële informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoet aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 stelt, met uitzondering van onderscheiden fouten en onzekerheden in de (samenvattende) verantwoordingsstaat, onder meer in het financieel beheer lokale maatregelen luchtkwaliteit en de Jaarrekening Rijksgebouwendienst; - de informatie in de saldibalans voldoet aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 stelt; de rekenkamer heeft geen belangrijke fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering op
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008