Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 I A Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat/algemene zaken en huis der koningin

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 VII 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (vii)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag 2007 van het Ministerie van BZK (VII) De Algemene Rekenkamer constateert over het Jaarverslag 2007 van het Ministerie van BZK onder meer dat: - de financiële informatie en de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoen aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 stelt; de rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften. De onderzochte onderdelen van het financieel beheer, het materieelbeheer en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van BZK voldeden in 2007 aan de in de Comptabiliteitswet (CW) 2001 gestelde eisen, Wat betreft de aanbevelingen uit 2006 stelt de Rekenkamer onder meer wat betreft de eerdere aanbevelingen inzake informatiebeveiliging dat een aantal informatiebeveiliginsplann
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008