Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 XIV B Eindverslag van de vaste commissie voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 F 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het diergezondheidsfonds (f)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag 2007 van het Diergezondheidsfonds (F) De Algemene Rekenkamer constateert over het Jaarverslag 2007 van het Diergezondheidsfonds onder meer dat: - de financiële informatie en de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoen aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 stelt; de Rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  Jaarverslag en slotwet Diergezondheidsfonds 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008