Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 XI A Eindverslag van de vaste commissie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu/wonen, wijken en integratie

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 H 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het waddenfonds (h)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag 2007 van het Waddenfonds (H) De Rekenkamer stelt in haar rapport bij het jaarverslag 2007 van het Waddenfonds dat: - de financiële informatie en de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoen aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt; de Rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering op deugdelijke wijze tot stand is gekomen en voldoet aan de verslaggevingsvoorschriften.
  Jaarverslag en slotwet Waddenfonds 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008