Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 V A Eindverslag van de vaste commissies voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking en voor europese samenwerkingsorganisaties

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Buitenlandse Zaken 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 V 4 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van buitenlandse zaken (v)

  21-05-2008 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken De Rekenkamer stelt in haar rapport bij het jaarverslag 2007 van met Ministerie van Buitenlandse Zaken dat: - de financiële informatie en de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoen aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt. Wat betreft de saldibalans heeft de Rekenkamer geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden; - de informatie over de bedrijfsvoering is nuet geheel op deugdelijke wijze tot stand gekomen. De Rekenkamer constateert onder meer dat er geen procesbeschrijving is van de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsparagraaf; - de onderzochte onderdelen van het financieel beheer, het materieelbeheer en de daartoe bijgehouden administraties van het Ministerie van BuZa voldeden in 2007 aan de in de CW 2001 gestelde eisen, met uitzondering van (onder meer) het voorschottenb
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Buitenlandse Zaken 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008