Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-1 van 1

 • 1.

  31444 IXB 9 Brief van de minister van financiën

  17-09-2008 Brief minister om twee toezeggingen aan de commissie voor Financiën inzake het jaarverslag 2007 van het Ministerie van Financiën na te komen Minister Bos (Fin) heeft tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni jl. (Kamerstuk 31444 IXB/31066, nr. 8) van de commissie van Financiën inzake het jaarverslag 2007 van het Ministerie van Financiën twee toezeggingen gedaan om schriftelijk op een Kamervraag terug te komen. Het betreft: - vraag van de heer Van Dijck: over door de Algemene Rekenkamer constateerde onrechtmatigheden, die binnen de tolerantiegrenzen, zouden vallen. Van Dijck stelde onder meer dat het bij een bedrag van 1 mld., de tolerantiegrenzen zouden moeten worden aangescherpt [zo zou onder meer de inkomstenbelasting onvoldoende gecontroleerd zijn]; - Aanvullende vraag van de heer de Nerée tot Babberich: naar aanvullende informatie over de tolerantiegrens. In antwoord 34 (31444 IXB, nr.5) wordt uitvoering ingegaan op tolerantiegrenzen, maar op de grenzen die gelden vanaf
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2007
  KST 2 2008-2009
  Rijksbegroting 2007, 25-09-2008