Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  31444 IXA A Eindverslag van de vaste commissie voor financiën

  12-09-2008 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet Nationale Schuld 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2008

 • 2.

  31444 IXB 2 Rapport bij het jaarverslag 2007 van het ministerie van financiën (ixb)

  21-05-2008 Rapport bij het Jaarverslag 2007 van het Ministerie van Financiën (IXB) De Rekenkamer stelt in haar rapport bij het jaarverslag 2007 van Financiën dat: - de financiële informatie in het Jaarverslag voldoen aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt; de Rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de kwalitatieve tolerantiegrenzen overschrijden. De Rekenkamer stelt wel dat dit voor een belangrijk deel samenhangt met een experiment met verruimde tolerantiegrenzen. Er staan twee forse bedragen aan overschrijdingen op onderscheiden beleidsartikelen, betreffende verplichtingen en uitgaven, die slotwetmutaties tot gevolg hebben (waarmee de Staten-Generaal akkoord moet gaan); - de informatie in de saldibalans in het Jaarverslag voldoen aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) stelt; de Rekenkamer heeft geen fouten en onzekerheden in rechtmatigheid en deugdelijke weergave geconstateerd die de
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-05-2008