Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verantwoording 2008

Na afloop van het begrotingsjaar maakt ieder ministerie het jaarverslag op. Voor ieder jaarverslag moet een slotwet worden ingediend. Het jaarverslag is het spiegelbeeld van de begroting. Hierin wordt per begrotingsartikel ingegaan op de vraag of het gestelde beleidsdoel is bereikt, welke activiteiten ondernomen zijn, welke prestaties geleverd zijn en wat dat gekost heeft. De minister van Financiën stelt het Financieel Jaarverslag (FJR) van het Rijk op. Het FJR blikt terug op het gevoerde begrotingsbeleid van het kabinet. In een Verantwoordingsbrief licht de minister-president namens het kabinet de behaalde beleidsresultaten toe.