Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 7 – LIJST MET AFKORTINGEN

ABP=Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
AC=Aanmeldcentrum
AD=Algemene Dienst
ADD=Audit Dienst Defensie
AE=Aanhoudingseenheid
AIVD=Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
AMB=Air Manoeuvre Brigade
AMBV=Mijnenbestrijdingsvaartuig van de Alkmaar-klasse
AMET=Aero Medical Evacuation Team
AMvB=Algemene Maatregel van Bestuur
ANA=Afghan National Army
ANP=Afghan National Police
AOCS (NM)=Air Operations Control Station (Nieuw Milligen)
ATF=Air Task Force
BAT=Bataljon
BBLV=Beveiliging Burgerluchtvaart
BE=Bijstandseenheid
BG=Battle Group
BINUB=Bureau Intégré des Nations Unies au Burundi
BLOW=Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie
BMD=Besluit Medezeggenschap Defensie
BMS=Battlefield Management System
BSB=Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten
BTW=Belasting Toegevoegde Waarde
BUZA=Buitenlandse Zaken
BZK=Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CARIB=Caribisch Gebied
CBOPS=Crisisbeheersingsoperaties
CBRN=Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair
CDC=Commando Dienstencentra
CDP=Capability Development Plan
CDS=Commandant der Strijdkrachten
CE=Chemische energie
CFK=Chloorfluorkoolstoffen
CFMCC=Combined Force Maritime Component Command
CIED=Counter Improvised Explosive Devices
CIMIC=Civil-military Cooperation
CIS=Communicatie- en Informatiesystemen
CKMAR=Commando Koninklijke marechaussee
CLAS=Commando landstrijdkrachten
CLSK=Commando luchtstrijdkrachten
CMC=Centrale Medezeggenschapscommissie
CMH=Centraal Militair Hospitaal
CONTCO=Contigentscommando
COTS=Commercial of the Shelf
CRO=Crisis Response Force
CSE=Cimic Support Elements
CSTC(A)=Combined Security Transition Command Afghanistan
CTF=Commander Task Force
CUP=Capability Upgrade Programme
CZSK=Commando zeestrijdkrachten
DCHR=Dienstencentrum Human Resource
DDG=Duik- en Demonteergroep
DDR=Disarmament, Demobilisation and Reintegration
DGI=Defensiegerelateerde Industrie
DHC=Defensie Helikopter Commando
DIP=Defensie Investeringsplan
DIS=Defensie Industrie Strategie
DIV=Documentaire Informatievoorziening
DMB=Defensie Milieubeleidsnota
DMC=Decentrale Medezeggenschapscommissie
DMO=Defensie Materieelorganisatie
DMP=Defensie Materieelkeuze Proces
DR&D=Defence Research and Development
DRC=Democratische Republiek Congo
DSNS=Damen Schelde Naval Shipbuilding
DTO=Defensie Telematica Organisatie
DUBO=Duurzaam Bouwen
DVD=Dienst Vastgoed Defensie
EASBRIG=East-African Stand-by Brigade
EDA=Europees Defensie Agentschap
EOCKL=Explosievenopruimingscommando Koninklijke landmacht
EOD=Explosievenopruimingsdienst
EOV=Elektronische oorlogsvoering
ERP=Enterprise Resource Planning
ETS=Elektronische Toegangssystemen
EU=Europese Unie
EUBAM=EU Border Assistance Mission
EUBG=EU Battle Group
EUFOR=European Force
EULEX=European Union Rule of Law Mission (Kosovo)
EUMM=European Union Monitor Mission
EUNAVFOR=EU Naval Force
EUPM=European Union Police Mission (Bosnië-Herzegovina)
EUPOL=European Police
EUSEC=European Security
EVDB=Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
EZ=Economische Zaken
FES=Fonds Economische Structuurversterking
FHQ=Field Headquarters
FINAD=Financiële Administratie
FMFT=Full Mission Flight Trainer
FPS=Flexibel Personeelssysteem
FPU=Flexibel Pensioen en Uittreden
FTP=Fast Track Procurement
GIC=Generalised Impedance Convertor
GSCS=Geïntegreerde Sensor en Communicatie Suite
GTZ=Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
HCFK=Halogene chloorfluorkoolstoffen
HGIS=Homogene Groep Internationale Samenwerking
HLD=High Level Design
HQ=Headquarter
HRF(L)HQ=High Readiness Forces (Land) Headquarters
ICMS=Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking
ICT=Informatie- en Communicatietechnologie
IED=Improvised Explosive Devices
IFF=Identification Friend or Foe
IGV=Infanterie Gevechtsvoertuig
ILS=Integrated Logistic Support
INK=Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg
IOT&E=Initiële Operational Test- en Evaluatiefase
IPU=Integrated Police Unit
ISAF=International Security Assistance Force
ISCS=Integrated Secure Communications System
ISR=Information Storage and Retrieval
ISTAR=Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance
IV=Informatievoorziening
IVENT=Informatievoorziening en Telematica
JADC=Joint Air Defence Centre
JADS=Joint Air Defence School
JISTARC=Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance Command
JSF=Joint Strike Fighter
JTFC=Joint Task Force Counter
KenI=Kennis en Innovatieland
KAF=Kandahar Airfield
KFOR=Kosovo Force
KMA=Koninklijke Militaire Academie
KPS=Kosovo Police Service
KPU=Kleding en Persoonlijke Uitrusting
KSF=Kritische Succesfactor
LBB=Landelijk Bevoorradingsbedrijf
LBRS=List of Banned and Restricted Substances
LCF=Luchtverdedigings- en Commandofregat
LCW=Logistiek Centrum Woensdrecht
LOK=Lichamelijk Onverklaarbare Klachten
LOKKMAR=Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMAR
LOT=Liasion and Observation Team
LSV=Luchtmobiel Speciaal Voertuig
LZV=Landelijk Zorgsysteem Veteranen
MARIN=Maritiem Research Instituut Nederland
MARNSBAT=Mariniersbataljon
MATLOG=Materieel-Logistiek
MB=Marinebedrijf
MBV=Mijnenbestrijdingsvaartuig
ME=Mobiele eenheid
MECHBRIG=Gemechaniseerde Brigade
MILSATCOM=Militaire Satellietcommunicatie
MJEOG=Marine Joint Effect Observer Group
MKB=Midden- en Kleinbedrijf
MOC=Meaningful Operational Configuration
MOR=Mortier Opsporingsradar
MOTS=Military of the Shelf
MoU=Memorandum of Understanding
MP=Military Police
MPO=Materieelprojectenoverzicht
MRAT=Medium Range Anti-Tank
MRC=Militair Revalidatie Centrum
MTADS=Modernized Target Acquisition and Designation Sight
MTF=Maritime Task Force
MTV=Mobiel Toezicht Vreemdelingen
NAFIN=Netherlands Armed Forces Integrated Network
NATO=North Atlantic Treaty Organisation
NATRES=Nationale Reserve
NAVO=Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCTb=Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
NEC=Network Enabled Capabilities
NFO=Normal Framework Operations
NIC=National Intelligence Cell
NIMCIS=Nieuwe Generatie Mariniers Communicatie- en Informatiesysteem
NIST=National Institute for Standards and Technology
NLMARFOR=Netherlands Maritime Forces
NLR=Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
NLTC=Netherlands Liaison Team Centcom
NRF=NATO Response Force
NSE=National Support Element
NTM=Notice To Move
NTM-I=NATO Training Mission Iraque
NTP=Nationaal Technologie Project
OC=Operationeel Commando
OCW=Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OD=Operationele doelstelling
OEVER=Optimalisatie en Verplaatsen Equipment Rooms
OGRV=Object Grondverdediging
OHQ=Operational Headquarters
OLC=Operationeel Logistiek Concept
OM=Openbaar Ministerie
OMLT=Operational Mentoring and Liaison Teams
ONUB=Opération des Nations Unies au Burundi
OPCO=Operationeel Commando
PAC=Patriot Advanced Capability
PAM=Project Aanpassing Mijnenjagers
PBT=Persistente Bio-accumulatieve en Toxische (stoffen)
PGD&O=Project Geïntegreerde Dienstverlening en Ontbureaucratisering
PI=Prestatie Indicatoren
POP=Persoonlijk Ontwikkelplan
PPS=Publiek Private Samenwerking
PRT=Provincial Reconstruction Team (Afghanistan)
PSFD=Production, Sustainment and Follow-on Development
PTSS=Post Traumatisch Stress Syndroom
RBV=Rijksbegrotingsvoorschriften
RCA=République Central Africaine
RC(S)=Regional Command (South)
REACH=Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen
RHB=Rijkshoofdboekhouding
RJV=Rijksjaarverslag
RMC=Regionaal Militair Commando
ROOT=Rotatie ondersteuningsteam
RWT=Rechtspersoon met een Wettelijke Taak
RZO=Raad voor Zorg en Onderzoek
SAC=Strategic Airlift Capability
SAR=Search and Rescue
SBIR=Small Business Innovation Research
SBK=Sociaal Beleidskader
SCCM=Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen
SDD=System Development and Demonstration
SF=Special Forces
SFIR=Stabilization Force Iraq
SGE=Staf Grootschalige Evacuaties
SNMCMG=Standing NRF Mine Counter Measures (MCM) Group
SNMG=Standing NRF Maritime Group
SPEER=Strategic Process and Enterprise Resource Planning Enabled Reengineering
SRF=Strategic Reserve Force
SSR=Security Sector Reform
STANAG=Standardisation Agreement
STARS=Sensor Technology Applied in Reconfigurable systems for Sustainable security
SZVK=Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht
TACTIS=Tactische Indoor Simulator
TFU=Task Force Uruzgan
TITAAN=Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network
TNO=Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
UIM=Unit Interventie Mariniers
UNAMID=United Nations African Union Mission in Dafur
UNIFIL=United Nations Interim Forces in Lebanon
UNMIK=United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
UNMIS=United Nations Mission in Sudan
UNMO=United Nations Military Observers
UNPOL=United Nations Police
UNTSO=United Nations Truce Supervision Organisation
VAE=Verenigde Arabische Emiraten
VBTB=Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording
VIP=Very Important Person
VIT=Virtual Infantry Trainer
VMS=Veiligheidsmanagementsysteem
VN=Verenigde Naties
VOSS=Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem
VR=Veiligheidsregio
VROM=Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VRS=Veteranen Registratie Systeem
VTE=Volletijdsequivalent
WDD=Werkplek Dienst Defensie
WFD=Water Framework Directive
WFP=World Food Programme
WIT=Weapon Intelligence Teams
Wm=Wet milieubeheer
WRO=Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSM=Wapensysteemmanagement
ZBO=Zelfstandige Bestuursorganen