Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Jeugd en gezin (XVII) voor het jaar 2010

32123 XVII 6 Gewijzigd amendement van het lid langkamp ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 5

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 6 Ontvangen 3 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Zorg en Bescherming worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 9 300 (x € 1 000).

II

In artikel 3 Zorg en Bescherming worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 9 300 (x € 1 000).

Toelichting

De jeugdbescherming draagt zorg voor de meest kwetsbare groep kinderen in de samenleving. Het in 2007 vastgestelde tarief Jeugdbescherming strookt niet met de werkelijke kosten. Door het lage tarief voor de jeugdbescherming is een structureel financieel tekort ontstaan van 41,7 miljoen op de jeugdbescherming. Sinds 2007 wordt met noodoplossingen, zoals bezuinigingen op andere primaire taken, de caseload op peil gehouden.

Een dergelijk structureel tekort op een belangrijke taak als Jeugdbescherming zal in 2010 noodgedwongen leiden tot een hogere caseload en ertoe leiden dat de jeugdhulpverleners de Deltamethode niet meer uit kunnen voeren.

Het bedrag dat met dit amendement wordt vrijgemaakt is nog niet voldoende om het financieel tekort voor de Jeugdbescherming aan te vullen, maar is een begin.


De dekking van dit amendement wordt gevonden op artikel 3 uit het onderdeel Campussen.


Langkamp