Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Jeugd en gezin (XVII) voor het jaar 2010

32123 XVII 4 Amendement van het lid langkamp

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 4 Ontvangen 3 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:


De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Gezond opgroeien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1 000).

II

In artikel 2 Gezond opgroeien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1 000).

Toelichting

Jongerenwerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het leefbaar maken van de buurt en het vergroten van de sociale cohesie. Jongerenwerkers kunnen een brug vormen voor jongeren en ouders naar de Centra voor Jeugd en Gezin. Positief is dat het aantal jongerenwerkers groeit omdat gemeenten hier steeds meer in proberen te investeren. Wat de gemeenten echter niet lukt, is een kwaliteitsimpuls te geven aan het jongerenwerk. Jongerenwerkers krijgen steeds vaker te maken met risicojongeren, het probleem is echter dat zij zich niet of nauwelijks bij/nascholen na het behalen van hun welzijnsdiploma. Een verbetering van de effectiviteit van het jongerenwerk kan bijdragen aan het terugdringen van het alsmaar stijgende beroep op de jeugdzorg. Het bedrag dat door dit amendement wordt vrijgemaakt dient te worden ingezet voor een branche-erkende opleiding voor het bij- en nascholen van jongerenwerkers.


Het hiervoor genodigde budget wordt hierbij toegedeeld aan artikel 2.


De dekking van dit amendement wordt gevonden op artikel 2.1.


Langkamp