Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2010

32123 XVIII 23 Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 23

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 29 oktober 2009


Naar aanleiding van het verzoek van uw commissie WWI d.d. 8 oktober 2009 doe ik u hierbij het onderzoeksrapport «Gezichtssluiers: Draagsters en Debatten» toekomen.1 Dit rapport is op 23 juni 2009 reeds gedeponeerd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer (kamerstuk 31 700 XVIII, nr. 91).

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,E. E. van der Laan

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.