Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

32123 XVI 25 Brief van de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 25

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Den Haag, 28 oktober 2009


Gelet op het feit dat er voor 18 november as. een algemeen overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van uw Kamer gepland staat over de wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap, laat ik u weten dat ik de inwerkingtreding van dit besluit dat eerder was voorzien voor 1 november 2009 tot nader order opschort.


Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M. Bussemaker