Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

32123 VIII 24 Motie van het lid peters

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 24 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende, dat de volkscultuur bloeit, maar dat nog steeds onduidelijk is wat de overheid beleidsmatig ermee aan kan;


verzoekt de regering het thema «volkscultuur» als beleidsthema te schrappen,


en gaat over tot de orde van de dag.


Peters