Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

32123 VIII 25 Motie van het lid peters c.s.

Vergaderjaar 2009-2010

Nr. 25 Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2009

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


constaterende, dat er discussie is over de wijze waarop de fondsen de subsidieverlening hebben ingericht;


verzoekt de regering te onderzoeken hoe de schijn van belangverstrengeling bij de subsidieverlening door de fondsen voorkomen kan worden,


en gaat over tot de orde van de dag.


Peters

Ten Broeke

Van der Ham

Leerdam