Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2010

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

36.542.246

1

Primair onderwijs

9.460.420

3

Voortgezet onderwijs

6.869.680

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.598.050

5

Technocentra

9.998

6

Hoger beroepsonderwijs

2.397.538

7

Wetenschappelijk onderwijs

3.809.083

8

Internationaal onderwijsbeleid

26.317

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

291.353

11

Studiefinanciering

3.934.192

12

Tegemoetkoming studiekosten

126.298

13

Lesgelden

5.951

14

Cultuur

951.738

15

Media

905.329

16

Onderzoek en wetenschappen

1.239.302

17

Nominaal en onvoorzien

-4.307

18

Ministerie algemeen

124.142

19

Inspecties

61.925

20

Adviesraden

7.250

24

Kinderopvang

2.707.939

25

Emancipatie

20.048

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

2.047.894

1

Primair onderwijs

5.936

3

Voortgezet onderwijs

62.144

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

7.404

5

Technocentra

9.632

6

Hoger beroepsonderwijs

4.492

7

Wetenschappelijk onderwijs

16.402

8

Internationaal onderwijsbeleid

99

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

0

11

Studiefinanciering

540.200

12

Tegemoetkoming studiekosten

9.400

13

Lesgelden

192.600

14

Cultuur

24.276

15

Media

246.252

16

Onderzoek en wetenschappen

179.797

17

Nominaal en onvoorzien

957

18

Ministerie algemeen

567

19

Inspecties

0

20

Adviesraden

0

24

Kinderopvang

747.736

25

Emancipatie

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2010

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Art.

Omschrijving

Stand ontwerp-begroting

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Realisatie

TOTAAL

36.067.701

1

Primair onderwijs

9.459.204

3

Voortgezet onderwijs

6.838.245

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.435.522

5

Technocentra

9.998

6

Hoger beroepsonderwijs

2.426.775

7

Wetenschappelijk onderwijs

3.890.901

8

Internationaal onderwijsbeleid

22.734

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

291.353

11

Studiefinanciering

3.934.192

12

Tegemoetkoming studiekosten

126.298

13

Lesgelden

5.951

14

Cultuur

611.712

15

Media

904.583

16

Onderzoek en wetenschappen

1.197.221

17

Nominaal en onvoorzien

-4.307

18

Ministerie algemeen

124.142

19

Inspecties

61.925

20

Adviesraden

7.250

24

Kinderopvang

2.707.939

25

Emancipatie

16.063