Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

Totaal inkomsten collectieve sector 265,0 miljard

Totaal uitgaven collectieve sector 301,5 miljard


Berekening EMU-saldo 2010
Totaal Rijksinkomsten 239,8
Totaal Rijksuitgaven 272,1
Saldo lokale overheden – 4,3
Totaal EMU-saldo (mld) – 36,5
   
EMU-saldo (in % bbp) – 6,3%

Rijksinkomsten (mld) 2010
Indirecte belastingen 68,4
Omzetbelasting 41,1
Accijnzen (alcohol, brandstof en tabak) 10,7
Belastingen op milieugrondslag 4,6
Overdrachts- en assurantiebelasting 3,7
Motorrijtuigenbelasting 3,7
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM) 2,0
Invoerrechten 2,0
Verpakkingenbelastingen 0,3
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten 0,2
Belasting op zware motorrijtuigen 0,1
Directe belastingen 63,1
Loon- en inkomstenbelasting 44,4
Vennootschapsbelasting 13,6
Dividendbelasting 2,9
Schenk- en erfbelastingen 1,7
Kansspelbelasting 0,5
Niet nader toe te rekenen belasting 0,1
Premies volksverzekeringen 35,3
Premies werknemersverzekeringen 45,0
Niet-belastingontvangsten 29,2
Waarvan aardgasbaten 8,2
Kas- transverschillen – 1,3
 
Totaal Rijksinkomsten 239,8

Rijksuitgaven (mld) 2010
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 67,1
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 63,8
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 36,5
Nationale schuld (rente) 22,1
Gemeente- en Provinciefonds 19,3
Buitenlandse Zaken/Internationale Samenwerking 12,5
Verkeer en Waterstaat/Infrastructuurfonds/FES 12,1
Defensie 8,1
Financiën 7,2
Jeugden Gezin 6,5
Justitie 5,9
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5,9
Wonen, Wijken en Integratie 3,7
Economische Zaken 2,7
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2,5
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1,3
Overige begrotingen/ uitgaven 5,5
Kas- transverschillen – 10,8
 
Totaal Rijksuitgaven 272,1