Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord 7
     
Hoofdstukken  
 
1 Nederland 2020 9
1.1 Samen werken, samen leven 9
1.2 De crisis 9
1.3 Nederland 2020: Nederland na de crisis 13
     
2 Hoofdlijnen van beleid 2010 17
2.1 Inleiding 17
2.2 De economie in zwaar weer 17
2.3 De economie en overheidsfinanciën 18
2.4 Begrotingsjaar 2010 23
2.5 Tot slot 26
     
3 Crisis, what crisis? 27
3.1 Een historische recessie 27
3.2 Vergelijking met eerdere crises 28
3.3 Lessen uit het verleden 32
3.4 Langetermijngevolgen 40
3.5 Gevolgen voor werkloosheid 46
3.6 Gevolgen voor het bedrijfsleven 50
3.7 Gevolgen op inkomens en vermogens 54
3.8 Na de crisis 58
     
4 Budgettair beeld 63
4.1 Ontwikkeling overheidsfinanciën 63
4.2 Ingrepen en maatregelen economische crisis 70
4.2.1 Korte termijn: ondersteunen financiële sector, ondersteunen bedrijvigheid, automatische stabilisatie en gericht stimuleren in 2009 en 2010 70
4.2.2 Middellange termijn: werken aan solide overheidsfinanciën vanaf 2011 75
4.2.3 Lange termijn houdbare overheidsfinanciën 78
4.3 Interventies financiële markten 80
4.4 Uitgaven- en inkomstenontwikkeling 81
4.4.1 Uitgavenontwikkeling 2009–2010 81
4.4.2 Inkomstenontwikkeling 87
4.5 Begrotingsbeleid 88
4.5.1 Kadertoetsing uitgaven 89
4.5.2 Toetsing inkomstenkader 94
     
Gedrukte bijlagen  
     
Toelichting op de bijlagen 103
     
1 EMU-saldo 104
     
2 Uitgaven 108
     
3 Inkomsten 117
3.1 Inleiding 117
3.2 De belasting- en premieontvangsten in 2009 118
3.3 De belasting- en premieontvangsten in 2010 119
3.3.1 Endogene ontwikkeling belasting- en premieontvangsten 2010 120
3.3.2 Het effect van beleidsmaatregelen op de belasting- en premieontvangsten 121
     
4 EMU-schuld 124
     
5 Inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven 126
5.1 Inleiding 126
5.2 Maatregelen inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven per 2010 126
5.3 Een overzicht van inkomstenbeperkende regelingen 127
5.4 Overzicht van de belastinguitgaven 127
     
6 Beleidsonderzoeken 134
6.1 Thema’s die in de brede heroverwegingen aan de orde komen 134
6.2 Interdepartementale beleidsonderzoeken 135
6.3 Beleidsdoorlichtingen 136
     
Lijst van gebruikte termen en hun betekenis 139
     
Lijst van gebruikte afkortingen 143
     
Trefwoordenregister 145
     
Internetbijlagen (gepubliceerd op www.rijksbegroting.nl)  
     
1 Horizontale Toelichting  
     
2 Verticale Toelichting  
     
3 Toelichting op de belastingontvangsten  
     
4 Toelichting op de belastinguitgaven