Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

3.5 De belastingraming 2009–2010

Tabel 3.5.1 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten 2000 en 2010 op kasbasis en de aansluiting naar EMU-basis.

Tabel 3.5.1. Overzicht van belasting- en premieontvangsten 2009–2010 (x €miljoen)
  Vermoedelijke uitkomsten 2009 Ontwerpbegroting 2010
Indirecte belastingen 63 260 68 383
Invoerrechten 1 983 2 000
Omzetbelasting 36 080 41 100
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen 2 361 2 005
Accijnzen 10 569 10 666
– Accijns van lichte olie 3 951 3 977
– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie 3 282 3 373
– Tabaksaccijns 2 342 2 340
– Alcoholaccijns 304 281
– Bieraccijns 398 401
– Wijnaccijns 292 294
Belastingenvan rechtsverkeer 3 601 3 714
– Overdrachtsbelasting 2 778 2 885
– Assurantiebelasting 801 807
Motorrijtuigenbelasting 3 316 3 672
Belastingenop een milieugrondslag 4 565 4 640
– Grondwaterbelasting 167 166
– Afvalstoffenbelasting 115 114
– Energiebelasting 4 154 4 231
– Waterbelasting 115 114
– Brandstoffenheffingen 15 14
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken e.a. 155 154  
Belasting op zware motorrijtuigen 115 116
Verpakkingenbelasting 317 317
Vliegbelasting 199 0
     
Directe belastingen 65 910 63 157
Inkomstenbelasting kas 2 555 1 424
Loonbelasting kas 45 246 43 019
Dividendbelasting 2 516 2 891
Kansspelbelasting 436 452
Vennootschapsbelasting 13 434 13 638
– Gassector kas 1 850 1 600
– Niet-gassector kas 11 584 12 038
Successierechten 1 703 1 713
     
Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten 98 98
Totaal belastingen 129 268 131 406
     
Premies volksverzekeringen kas 31 211 35 317
Premies werknemersverzekeringen 43 993 44 958
Aansluiting naar EMU-basis 5 139 – 63
     
Totaal belasting- en premieontvangsten op EMU-basis 209 611 211 849