Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

4 EMU-SCHULD

Tabel 4.1 Opbouw EMU-schuld collectieve sector
  2008 2009 2010 2011 bron
EMU-schuldprimo 258 592 346 687 343 223 381 118  
EMU-saldocollectieve sector (– is overschot) – 4 200 27 670 36 533 33 253 zie tabel 1.1
EMU-saldo sociale fondsen* 3 871 – 8 256 – 7 689 – 5 884 zie tabel 1.4
Ktv’s en financiële transacties 45 747 12 061 9 374 2 423 zie tabel 2.11
Derdenrekening en overig** – 5 346 28 – 323 – 134  
Overbruggingskrediet FBN/ABN 49 141 – 34 966 0 0  
Financiële transacties lokale overheden – 1 118 0 0 0  
EMU-schuldultimo 346 687 343 223 381 118 410 775  
EMU-schuldquote 58,2% 59,7% 65,7% 69,5%  

* Het EMU-saldo sociale fondsen loopt mee via de post ktv’s en financiële transacties (kasbeheer).

** Dit is een post die bestaat uit mutaties die alleen relevant zijn voor de EMU-schuld en dus niet voor het EMU-saldo.


Tabel 4.2 Opbouw EMU-schuldquote
  2008 2009 2010 2011 bron
EMU-schuldquote primo 45,5% 58,2% 59,7% 65,7%  
EMU-saldocollectieve sector* – 0,7% 4,8% 6,3% 5,6% zie tabel 1.2
Interventies in financiële sector 13,9% – 6,0% 0,0% 0,0%  
Overige financiële transacties 1,6% 0,6% 0,2% – 0,6%  
Noemereffect bbp – 2,1% 2,1% – 0,5% – 1,2%  
EMU-schuldquote ultimo 58,2% 59,7% 65,7% 69,5%  

* De rente-uitgaven en dividendontvangsten als gevolg van de ingrepen in de financiële sector lopen mee in het totale EMU-saldo.


Tabel 4.3 Staatsschuldnaar instrument
  2008 2009 2010 2011  
Gevestigde schuld 200 213 247 274  
Overige schuld 101 81 81 81  
Staatsschuldconform EMU-definitie* 301 294 328 355  

* De staatsschuld is onderdeel van de EMU-schuld. De EMU-schuld omvat daarnaast de schuld van de sociale fondsen en de lokale overheden.


Tabel 4.4 Historisch overzicht EMU-schuld
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EMU-schuldcollectieve sector (in % bbp) 50,7% 50,5% 52,0% 52,4% 51,8% 47,4% 45,5% 58,2% 59,7% 65,7% 69,5%

Figuur 4.1 Historisch overzicht EMU-schuld