Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

5.2 Maatregelen inkomstenbeperkende regelingen belastinguitgaven per 2010

Tabel 5.2.1 bevat een overzicht van de maatregelen op het gebied van de inkomstenbeperkende regelingen en belastinguitgaven per 2010, zoals opgenomen in de Wijziging van de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten (met vastlegging van maatregelen uit crisispakket), het Belastingplan 2010, de Overige Fiscale Maatregelen 2010 en het Wetsvoorstel Successiewet. Voor een inhoudelijke uitleg van de maatregelen wordt verwezen naar deze wetsvoorstellen.

Tabel 5.2.1 Maatregelen per 2010, budgettair effect op transactiebasis in lopende prijzen (x € miljoen)*
  2010
Aanpassing met betrekking tot inkomstenbeperkende regelingen per 2010:  
Verlagen algemene heffingskorting – 124
Verlagen arbeidskorting – 457
Totaal inkomstenbeperkende regelingen – 581
Aanpassing van bestaande belastinguitgaven per 2010:  
Uitbreiding energie-investeringsaftrek 153
Uitbreiding milieu-investeringsaftrek 24
Uitbreiding VAMIL 10
Uitbreiding afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk 236
Uitbreiding faciliteiten zeescheepvaart 6
Uitbreiding bonus zuinige auto’s in de BPM 5
Verlaging MRB zeer zuinige auto’s 8
Opheffing samenloop doorwerkbonus en levensloop – 11
Defiscalisering monumentenvrijstelling overdrachtsbelasting – 33
Verlaging diverse BTW-tarieven 38
Aanpassing waardering vakantiebonnen – 3
Uitbreiding afdrachtvermindering onderwijs 65
Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling successiewet 35
Uitbreiding ondernemerspakket (deel belastinguitgaven: KIA en zelfstandigenaftrek) – 59
Totaal belastinguitgaven 474