Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

5.3 Een overzicht van inkomstenbeperkende regelingen

Deze paragraaf bevat het overzicht van inkomensbeperkende regelingen in de primaire heffingsstrcutuur van de inkomstenbelasting. Bij de budgettaire derving is uitgegaan van de geraamde opbrengstderving in 2010.

Tabel 5.3.1 Overzicht inkomstenbeperkende regelingen in 2010 (in € miljard)
Algemene heffingskorting 22,4
Arbeidskorting 9,1
Combinatiekorting 1,3
Eigen woning (hypotheekrenteaftrek –/– eigenwoningforfait) 9,2
Pensioenen(box 1 en box 3) 11,6
Totaal 53,6