Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
Rijksbegroting Overzicht Voorbereiding Uitvoering Verantwoording
2010
  • Download PDF

TREFWOORDENREGISTER

Aanvullend beleidsakkoord 23, 24, 36, 70, 76, 79, 143

ABN Amro 23, 34, 65, 66, 71, 80, 104, 115, 116

Allochtonen 46

AOW 10, 24, 45, 79, 84, 92, 109, 139

AOW-leeftijd 24, 26, 46, 79

Arbeidskorting 50, 127–129

Arbeidsmarkt 7, 10, 11, 17, 18, 25, 26, 28, 45, 46, 48–50, 55, 58, 59, 72, 74, 82–84, 134, 141

Arbeidsproductiviteit 41, 52, 76

Automatische stabilisatie 5, 24, 35, 70, 71, 94, 139

AWBZ 74, 83, 93, 117, 135, 141

Bedrijfsleven 5, 24, 28, 50, 51, 53, 71, 73, 74, 84, 94, 95

Begrotingsoverschot 21, 27

Begrotingsregels 71, 81, 115

Begrotingssaldo 20, 31, 36, 63, 113, 139

Begrotingstekort 20, 21, 23, 24, 30, 35, 65

Belastingen 3, 24, 32, 35, 54, 56, 63, 79, 88, 97, 112, 117–123, 126–131, 134, 141

Belastingontvangsten 3, 6, 81, 103, 105, 112, 113, 117–119, 123, 126, 141

Belastingstelsel 14, 15, 26, 78

Belastinguitgaven 6, 14, 96, 97, 103, 127–130, 139

Bestuursakkoorden 90

Bonuscultuur 13

BTW 97, 108, 112, 119, 120, 127, 130, 132, 133, 137, 143

Budgettair Kader Zorg 63, 89, 93, 109, 111, 141, 143

Buitensporigtekortprocedure 75

Coalitieakkoord 9, 76, 83, 85, 86, 110, 111, 143

Collectieve lasten 26, 78, 139, 141

Collectieve sector 10, 24, 76, 103, 105, 112, 124, 140, 142

Collectieve voorzieningen 24, 26, 70, 79, 80

Conjunctuur 36, 46–51, 64, 71, 83, 94, 139

Crisis- en herstelwet 10

Deelnemingen 21, 30, 65, 81, 89, 90, 114, 116, 140, 141

Dividenden 21, 90, 106

Duurzaamheid 9, 11, 25, 53, 72–74

Duurzame energie 12, 73, 74, 91, 132, 134

Economische groei 14, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 31, 40, 45, 51–53, 67, 76, 78, 88, 119, 120, 141

Eigen risico 81

Eigenwoningforfait 24, 26, 46, 127

EMU-saldo 3, 5, 22, 45, 46, 63, 64, 68–70, 75, 90, 103, 105, 106, 113, 117, 140

EMU-schuld 6, 66, 67, 70, 75, 103, 113, 124, 125

Eurogebied 21, 68, 69

Europese Unie 12, 39, 69, 75, 133, 140, 142, 143

Export 29, 30, 32, 35, 37, 39, 40, 53, 71, 74, 91, 115

Financieel stelsel 23, 70

Financiële houdbaarheid 24

Financiële markten 5, 11, 12, 17–19, 80, 81, 137

Financiële sector 5, 11, 13, 19, 21, 23, 28–34, 39, 40, 53, 60, 64–66, 70, 71, 80, 81, 112, 124

Financieringstekort 10

Fiscale maatregelen 53, 87

Fonds Economische Structuurversterking (FES) 25, 73, 140

Fortis 23, 34, 65, 66, 71, 80, 104

Garanties 23, 30, 34, 71, 74, 80, 81, 103, 114–116

Gemeentefonds 89, 108, 140

Gemeenten 37, 74, 75, 84, 90, 92, 135, 143

Gezondheidszorg 79, 93, 114

Grote Depressie 9, 31, 32, 35, 37, 39, 40

Heroverwegingen 6, 7, 14, 26, 46, 77, 78, 103, 135, 139

Houdbaarheid 24, 76, 79, 80

Houdbaarheidsmaatregelen 26

Houdbare overheidsfinanciën 5, 26, 75, 78

Import 36, 37

Infrastructuur 3, 45, 72–74, 76, 78, 82, 84, 85, 108, 109, 116, 134, 140

Inkomstenkader 5, 94, 97

Inkomstenontwikkeling 5, 81, 87, 142

Innovatiebox 25, 95

Innovatie 13–15, 25, 26, 32, 41, 51–53, 72–74, 84, 88, 95, 121, 134, 137

Intensiveringen 82, 83, 85, 86, 93, 139, 141

Investeringen 10, 17–19, 35, 37, 41, 57, 71–73, 83, 85, 86, 118, 120, 128, 132, 134, 141

Jeugd 3, 15, 25, 47, 72, 74, 82, 89, 91, 108, 109, 137

Jeugdwerkloosheid 47, 49, 74, 82, 83

Kabinetsaanpak 23, 72

Kapitaalfaciliteit 66

Kenniswerkers 53, 72, 74, 84

Kinderopvang 10, 56, 82, 84, 112

Klimaatbeleid 14, 132, 134

Klimaatcrisis 11, 59

Klimaat 11, 12, 14, 59, 73, 134, 135, 137

Klimaatverandering 12

Koopkracht 10, 25, 34, 54, 58, 59, 77, 79, 94, 95, 121, 122

Koopkrachteffecten 25, 73

Kredietcrisis 40, 51, 71, 72, 80, 81

Kredietverlening 13, 17–19, 23, 30, 32, 33, 40, 51, 53, 70, 71, 74, 141

Lastenontwikkeling 15, 25, 94, 96, 121

Lastenverlichting 25, 36, 73, 82, 94, 139, 141

Lastenverzwaring 25, 95, 96, 131

Leningen 18, 21, 23, 31, 33, 34, 53, 71, 80, 81, 112, 114, 140

Leraren 49, 84

Lokale overheden 104

Loonkostenontwikkeling 19, 72

Loonontwikkeling 10, 24, 58, 76, 92, 118, 119

Luchtwassers 73

Medeoverheden 7, 24, 73, 75, 89, 90

Milieu 3, 12, 14, 25, 54, 73, 74, 82, 84, 85, 108, 109, 116, 118, 119, 123, 127, 128, 132

Nederlandse Antillen 84

Ombuigingen 93, 135, 141

Ondernemerschap 14, 61

Onderwijs 3, 10, 12, 14, 25, 48, 49, 72, 74, 76, 78, 81, 82, 84, 86, 89, 91, 95, 106, 108, 109, 116, 127, 128, 134, 137

Ontwikkelingslanden 12, 40, 114

Openbaar vervoer 82, 85, 129

Oudedagsvoorziening 79, 131

Overheidsdeelnemingen 66

Overheidsfinanciën 5, 10, 13, 14, 17–20, 23–26, 37, 40, 43–46, 59, 63, 64, 68–70, 75, 76–78, 79, 80, 90, 94, 95, 142

Overheidsschuld 18, 20, 21, 23, 37, 65, 66

Participatie 14, 47, 48, 50, 79, 91, 92, 122, 134

Pensioenen 56, 79, 127

Pensioenfondsen 10, 23, 56–58, 70, 86

Politie 7, 12, 26, 40, 78, 82, 84, 114, 129

Preventie 83

Productiviteit 18, 40–43, 45, 48, 51–53, 134

Provincies 37, 74–76, 89, 90, 135, 141

Publieke sector 12, 14, 49, 60

Ramingen 18, 19, 63, 83, 105, 110, 111, 117, 122, 127

Recessie 5, 18, 26–31, 36, 37, 39, 40–43, 46, 47, 49, 51, 52, 58, 76

Rechtspraak 61

Reële groei 45, 85

Regeldruk 10, 72

Re-integratie 49, 84, 92

Rente 3, 10, 21, 30–35, 37–39, 45, 57–59, 63, 66, 80, 81, 88–90, 105, 106, 112, 116, 127–129, 139, 140–142

Rente-uitgaven 10, 20, 21, 64, 90, 106, 124

Rijksbegroting in enge zin 63, 89, 109, 110, 139, 141, 143

Ruilvoet 71, 89, 110, 142

Schoolboeken 84

Schoon en Zuinig 14, 137

Schuldhulpverlening 72, 74, 82, 83

Sectorfondspremie 121

SER 10, 24, 26, 79

Sociale partners 10, 19, 24, 49, 72, 76

Sociale samenhang 85

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt 63, 82, 89, 92, 109–111, 139, 141, 143

Sociale zekerheid 13, 24, 40, 43, 78, 83, 92, 110

Staatsbalans 66

Staatsschuld 13, 81, 124

Stabiliteits- en Groeipact 24, 75, 142

Stimulering van Duurzame Energieproductie (SDE) 73

Stimuleringsmaatregelen 24, 25, 69, 73, 74

Stimuleringspakket 17, 24, 37, 40, 45, 46, 53, 63, 64, 65, 74, 76, 77, 81–85, 87, 89, 109, 120

Structurele EMU-saldo 64

Subsidies 26, 78, 91, 134

Tekortreductie 24, 75, 76, 86, 89

Trendmatige begrotingsbeleid 71

Uitgavenimpuls 73

Uitgavenkader 58, 63, 71, 81, 89, 92, 103, 109, 110, 111, 141, 142

Veiligheid 12, 82, 84, 134, 135

Veiligheidsketen 82, 85

Vergrijzing 10, 50, 79, 133

Vestigingsklimaat 60

Voedselcrisis 12

Voortijdig schoolverlaten 84

Voorzieningenniveau 24, 63

Vraaguitval 24, 36, 37, 50, 70, 72, 74

Vrede 12, 135

WAO 92, 134

Waterschappen 73, 75, 90, 135

WAZO 92, 143

Wereldhandel 9, 12, 17, 19, 23, 31, 39

Werkgelegenheid 3, 18, 23, 24, 53, 70, 72, 74, 77, 95, 108–110, 117–119

Werkloosheid 5, 11, 14, 17–22, 25–28, 35, 36, 40, 41, 45–52, 55, 58, 63, 64, 68, 72, 77, 83, 88, 94, 96, 110, 120, 134, 135, 138, 139, 144

Werkloosheidsuitgaven 43, 63, 71, 74, 89

Wind op zee 73, 91

WW-premie 25

Zorgkosten 10, 83, 143

Zorgpremies 95, 96, 122

Zorg 7, 14, 15, 24, 25, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 54, 58, 63, 70–72, 74, 76, 79, 81–83, 85, 88, 91, 93, 96, 105, 106, 112, 118, 120–122, 135, 138, 141, 143, 144

Zorgsector 139, 141

Zorguitgaven 24, 26, 83