Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2011

32504 8 Nota van verbetering

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 8

Ontvangen 26 oktober 2010

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In de aanhef wordt vóór de zinsnede beginnende met «Allen, die deze zullen zien of horen lezen» ingevoegd: Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz..

II

In de aanhef wordt de zinsnede «de Raad van State gehoord» vervangen door: de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord.

III

In de aanhef van artikel XXV wordt «Belastingplan 2009» vervangen door: Belastingplan 2010.

IV

In artikel XXV wordt aan het einde van onderdeel B een punt geplaatst.