Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2011

32504 31 Derde nota van wijziging

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 31

Ontvangen 12 november 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel XXI, onderdeel B, wordt «9,5 percent» vervangen door: 9,7 percent.

2

In artikel XXIA worden «1 januari 2011», «9,5%» en «31 december 2010» vervangen door respectievelijk «1 maart 2011», «9,7%» en «28 februari 2011».

3

Aan artikel XXXI wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. In afwijking van het eerste lid treden artikel XXI, onderdeel B, en artikel XXIA in werking met ingang van 1 maart 2011.

Toelichting

In de tweede nota van wijziging op het onderhavige voorstel van wet is geregeld dat het tarief van de assurantiebelasting met ingang van 1 januari 2011 wordt verhoogd van 7,5% naar 9,5%. De verzekeringsbranche heeft benadrukt dat een uitstel van deze maatregel met twee maanden noodzakelijk is omdat verzekeringsmaatschappijen hun premienota’s tot twee maanden voor de prolongatiedatum van de verzekering opmaken. In deze nota van wijziging wordt de ingangsdatum van de verhoging van het tarief en van het daarmee samenhangende overgangsrecht daarom verschoven van 1 januari 2011 naar 1 maart 2011. De budgettaire derving die hiermee gemoeid is, bedraagt € 80 mln. Deze budgettaire derving wordt nog binnen de kabinetsperiode gedekt door het tarief van de assurantiebelasting structureel te verhogen van 9,5% naar 9,7%. Dit leidt tot een structurele budgettaire opbrengst van € 25 mln. per jaar.

De staatssecretaris van Financiën,
F. H. H. Weekers