Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2011

32504 54 Vierde nota van wijziging

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 54

Ontvangen 17 november 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Na artikel XXI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIBIS

Het in artikel 23 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer genoemde percentage wordt met ingang van 1 januari 2015 verlaagd met 0,2 procentpunt.

2

Na artikel XXIA wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIB

Bij verzekeringen waarbij de laatste prolongatiedatum of datum van stilzwijgende verlenging, of bij afwezigheid van die datum de ingangsdatum van de verzekering vóór 1 januari 2015 ligt, is het assurantiebelastingtarief dat op 1 januari 2015 geldt, van toepassing op de premies die na 31 december 2014 vervallen.

Toelichting

Deze nota van wijziging verlaagt het tarief van de assurantiebelasting per 1 januari 2015 met 0,2%-punt. Het overgangsrecht voor deze tariefsverlaging, dat in artikel XXIB opgenomen is, werkt hetzelfde uit als het overgangsrecht dat opgenomen is in artikel XXIA.

Met deze nota van wijziging wordt de in de derde nota van wijziging opgenomen extra verhoging van het tarief van de assurantiebelasting per 1 januari 2015 teruggedraaid, waardoor de in die nota van wijziging opgenomen extra verhoging een tijdelijk karakter krijgt. De structurele budgettaire opbrengst die per 1 januari 2015 uit die nota van wijziging voortvloeit, vervalt hiermee.

De staatssecretaris van Financiën,
F. H. H. Weekers