Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2011

32504 65 Brief van de staatssecretaris van financiën

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 65

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 april 2011

De Vaste commissie voor Financiën heeft mij om informatie gevraagd over de stand van zaken en wijze van nakoming van alle tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 gedane toezeggingen en over de uitvoering van de aangenomen moties.

Deze informatie treft u in de bijlage aan1.

De staatssecretaris van Financiën,
F. H. H. Weekers

Noot 1: Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.