Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Behandeling van het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011 (33240-IXB)

33240 IXB 04-12-2012

3 Hamerstuk

Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011 (33240-IXB).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de minister van Financiën decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.