Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011

32500 XVIII 7 Amendement van de leden monasch c.s. Ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 6

Vergaderjaar 2010-2011

Nr. 7

Ontvangen 15 december 2010

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 03 Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de woningmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 40 000 (x € 1.000).

Toelichting

Het budget voor de startersleningen is uitgeput. Dit budget bedroeg 40 miljoen euro en werd beschikbaar gesteld voor startersleningen aan de SVn.

Veel starters op de woningmarkt maakten gebruik van deze regeling. Het budget van deze regeling is op dit moment uitgeput, waardoor starters op de woningmarkt minder kans hebben om een huis te kopen.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de onderuitputting van het stimuleringspakket 2010 zoals weergegeven in de najaarsnota 2010.


Monasch
Voortman
Verhoeven
Irrgang