Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 122

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  33280 XV 25-09-2012

  Behandeling Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministeries verstrekte subsidies (32838) en 18 andere wetsvoorstellen
  HAN 1 1 2012-2013
  Rijksbegroting 2011, 25-09-2012

 • 2.

  32504 70 Brief van de staatssecretaris van financiën

  24-10-2011 Brief staatssecretaris over de resultaten van de tussenevaluatie van de werkkostenregeling
  Belastingplan 2011
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 02-11-2011

 • 3.

  33029 06-10-2011

  Voortzetting van het debat over de algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 (33000)
  HAN 2 9 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 06-10-2011

 • 4.

  32504 69 Brief van de staatssecretaris van financiën

  07-09-2011 Brief staatssecretaris over aanpassing regeling vergoeding extraterritoriale kosten buitenlandse werknemers (30% regeling) In onderhavige brief informeert staatssecretaris Weekers (Fin) de Kamer, naar aaneiding van vragen . uit de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 15 juni 2011, over de 30%-regeling naar aanleiding van berichten in de media over het gebruik van deze regeling en de maatschappelijke aandacht die vervolgens aan de regeling werd besteed. De vaste commissie voor Financiën heeft verzocht om meer informatie over de uitwerking van de regeling en de uitkomsten van de beschouwing ervan, dit laatste in overleg met het bedrijfsleven. Middels deze brief informeer Weekers de Kamer tevens over de te nemen de stappen om deze regeling beter te richten op de beoogde doelgroep. In de sfeer van de loonbelasting is een vergoeding voor kosten van verblijf buiten het land van herkomst (extraterritoriale kosten) die in aanvulling op het loon wordt verst
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 13-09-2011

 • 5.

  32820 30-06-2011

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 30 juni 2011 over Autobrief/Fiscale agenda
  HAN 2 100 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 30-06-2011

 • 6.

  32504 68 Brief van de staatssecretaris van financiën

  09-06-2011 Brief staatssecretaris over de 30%-regeling
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-06-2011

 • 7.

  32504 67 Brief van de staatssecretaris van financiën

  06-06-2011 Brief staatssecretaris over gevolgen die wetsvoorstel Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 m.b.t. indexering eigenwoningforfait gehad zou hebben voor waardeontwikkeling van woningen Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de indexering van het eigenwoningforfait (Kamerstuk 32303) is ingetrokken. In deze brief bespreekt de staatssecretaris de consequenties die het wetsvoorstel zou hebben gehad. Het document 'Gevolgen niet indexeren ondergrens villabelasting bij waardestijging 3,5%' is als bijlage bij dit Kamerstuk gevoegd.
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-06-2011

 • 8.

  32504 L Verslag van een schriftelijk overleg

  13-05-2011 Verslag schriftelijk overleg in verband met de aangenomen motie Koffeman c.s.(Kamerstuk 32 500/32 505/ 32 401, nr. I) over het meewegen van de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel Het overleg betreft de tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 aangenomen Eerste Kamer motie Koffeman c.s. (Kamerstuk I 32 500/32 505/32 401, nr. I), waarin de regering verzocht wordt om de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel met nadruk mee te wegen en te rapporteren aan de Kamer.
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 17-05-2011

 • 9.

  32504 66 Verslag van een algemeen overleg

  03-05-2011 Verslag algemeen overleg van 6 april 2011, inzake onder meer het partnerbegrip Betreft algemeen overleg van de vaste commissie voor Financiën met staatssecretaris Weekers (Fin), van 6 april 2011, over de volgende brieven van deze staatssecretaris: - de brief d.d. 10 december 2010 met de reactie van de staatssecretaris naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Financiën inzake het partnerbegrip (Kamerstuk 32 130, nr. 23); - de brief d.d. 15 december 2010 met informatie ten behoeve van de motie-Bashir c.s. (Kamerstuk 32 504, nr. 55) inzake tijdelijke willekeurige afschrijving zeescheepvaartmaatschappen (Kamerstuk 32 504, nr. 63); - de brief d.d. 22 december 2010 over btw-ontwijkende structuren en financiële instellingen (Kamerstuk 32 596, nr. 1); - de brief d.d. 22 februari 2011 over de toezeggingen met betrekking tot de behandeling van het Belastingplan 2011 c.a. (32 504) (Kamerstuk 32 504, nr. 64); - de brief d.d. 18 maart 2011 houdende intrekking van het wet
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 09-05-2011

 • 10.

  32504 65 Brief van de staatssecretaris van financiën

  05-04-2011 Brief staatssecretaris ter aanbieding document met stand van zaken van alle tijdens behandeling Belastingplan 2011 gedane toezeggingen en over uitvoering van aangenomen moties Het document is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 08-04-2011


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >