Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 2516

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  33090 IXB 7 Mededeling

  22-12-2011 Mededeling dat nr. 7 in dit dossier niet is gebruikt
  Wijziging begroting Financiƫn (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 25-11-2014

 • 2.

  33090 IXB 6 Mededeling

  22-12-2011 Mededeling over het ontbreken van volgnr. 6 in dit dossier
  Wijziging begroting Financiƫn (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 24-11-2014

 • 3.

  32501 23 Brief van de minister voor wonen en rijksdienst

  28-10-2014 Brief minister over 'social return' bij de overheid Bij deze brief biedt minister Blok (WRD) de Kamer de evaluatie aan van de implementatie van social return bij de rijksoverheid. Het evaluatieonderzoek had tot doel inzicht te geven in de toepassing van social return bij het inkoop- en aanbestedingsproces en in de opbrengsten in termen van re-integratie. De brief bevat tevens de kabinetsreactie op de evaluatie. Het evaluatierapport is als bijlage bij de brief gevoegd.
  Trendnota Arbeidszaken Overheid 2011
  KST 2 2014-2015
  Rijksbegroting 2011, 31-10-2014

 • 4.

  32500 XVIII 7 Amendement van de leden monasch c.s. Ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 6

  15-12-2010 Amendement over verhogen van het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor startersleningen
  Vaststelling begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 12-06-2014

 • 5.

  32500 VII 69 Amendement van het lid arib

  15-12-2010 Amendement over het uitbreiden van de politiecapaciteit voor opsporing en bestrijding van kindermisbruik en -pornografie
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 12-06-2014

 • 6.

  33240 XIII 5 Verslag houdende een vraag en een antwoord

  05-06-2012 Verslag houdende een vraag en een antwoord
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2011
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 05-11-2013

 • 7.

  32501 22 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  25-02-2013 Brief minister over externe inhuur BZK 2013 De minister geeft aan hoe in 2013 wordt opgegaan met de gewenste norm van maximaal 10% externe inhuur. Het departement zelf haalt de 10%-norm, maar voor sommige agentschappen zal het percentage hoger liggen.
  Trendnota Arbeidszaken Overheid 2011
  KST 2 2012-2013
  Rijksbegroting 2011, 28-02-2013

 • 8.

  33085 24-01-2013

  Behandeling wijziging Remigratiewet (33085)
  HAN 2 44 2012-2013
  Rijksbegroting 2011, 24-01-2013

 • 9.

  32501 13-12-2012

  Schriftelijke antwoorden op vragen, gesteld tijdens eerste termijn begrotingsbehandeling SZW 2013
  HAN 2 35 2012-2013
  Rijksbegroting 2011, 13-12-2012

 • 10.

  33400 X 13-12-2012

  Behandeling van wetsvoorstel inzake begroting Defensie
  HAN 2 35 2012-2013
  Rijksbegroting 2011, 13-12-2012


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >