Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 279

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  33223 06-12-2012

  Noot 2: Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de OCW-begroting 2013 (33400 VIII)
  HAN 2 32 2012-2013
  Rijksbegroting 2011, 06-12-2012

 • 2.

  33280 XVI 11-09-2012

  Behandeling van het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2011 ( 33240 I ) en een groot aantal andere wetsvoorstellen (hamerstukken)
  HAN 1 38 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 11-09-2012

 • 3.

  33240 VIII A Eindverslag van de vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschap

  10-07-2012 Eindverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011
  KST 1 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 20-07-2012

 • 4.

  33240 VIII 12 Verslag van een wetgevingsoverleg

  12-07-2012 Verslag wetgevingsoverleg over de Slotwet en het Jaarverslag OCW 2011
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 17-07-2012

 • 5.

  33240 VIII 26-06-2012

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het jaarverslag en de slotwet OCW 2011
  HAN 2 100 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 26-06-2012

 • 6.

  33240 VIII 11 Motie van het lid jasper van dijk

  20-06-2012 Motie om mogelijk te maken dat een individuele school uit een groter schoolbestuur kan stappen
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 25-06-2012

 • 7.

  33240 VIII 10 Motie van het lid jasper van dijk

  20-06-2012 Motie om jaarlijks te rapporteren over de omvang van de wachtlijsten in het speciaal onderwijs
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 25-06-2012

 • 8.

  33240 VIII 9 Motie van het lid biskop

  20-06-2012 Motie over mogelijkheden om te komen tot een afzonderlijke waardering van de beroepsgerichte vakken binnen een beroepsopleiding
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 25-06-2012

 • 9.

  33240 VIII 7 Lijst van vragen en antwoorden

  14-06-2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 19-06-2012

 • 10.

  33240 VIII 8 Lijst van vragen en antwoorden

  14-06-2012 Lijst van vragen en antwoorden over het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011 (Kamerstuk 33 240 VIII, nr. 2)
  Jaarverslag en slotwet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011
  KST 2 2011-2012
  Rijksbegroting 2011, 19-06-2012


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >