Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 11-20 van 122

< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 11.

  32504 K Brief van de staatssecretaris van financien

  17-03-2011 Brief staatssecretaris ter nakoming van de toezegging om terug te komen op de mogelijkheden voor het stimuleren van kapitaalverstrekking aan MKB-ondernemingem Met onderhavige brief komt staatssecretaris Weekers (Fin) terug op zijn brief van 22 februari 2011, waarin hij gevolg heeft gegeven aan enkele toezeggingen uit de behandeling van het Belastingplan 2011 c.a. (Kamerstuk 32 504, nr. J). In deze brief is Weekers abusievelijk nog niet ingegaan op de toezegging om terug te komen op stimuleren van kapitaalverstrekking aan MKB-ondernemingen, hetgeen hij in voorliggende brief alsnog doet, mede namens minister Verhagen (ELI). In onderhavige brief gaat de staatssecretaris onder meer in op:de beperkingen die de Europese staatssteunregels vormen voor een mogelijke alternatieve fiscale stimulans (na de eerdere pogingen om een MKB-beleggingsfaciliteit in het leven te roepen). Weekers wijst de Kamer op bestaande instrumenten onder verantwoordelijkheid van de minister van EL&I dat hie
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 21-03-2011

 • 12.

  32504 64 Brief van de staatssecretaris van financiën

  22-02-2011 Brief staatssecretaris over toezeggingen, gedaan tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 In deze brief gaat staatssecrtaris Weekers (Fin) in op enkele toezeggingen, gedaan tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011. De toezeggingen betroffen: - de werkkostenregeling; - het stimuleren van kapitaalverstrekking aan MKB-ondernemingen; - de motie-Omtzigt/Dijkgraaf over het wegnemen van perverse financiële prikkels om zich als partners te registreren (kamerstuk 32504, nr. 59).
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-02-2011

 • 13.

  32504 J Brief van de staatssecretaris van financiën

  22-02-2011 Brief staatssecretaris over NTFR-artikel Rambhadjan c.s. en btw-tarief renovatie woonboten In onderhavige brief gaat staatssecretaris Weekers (Fin) in op een artikel van mr. A.P.J.D. Rambhadjan, mr. J.M. van der Vegt en mr. B. Suvaal in NTFR Beschouwingen van 16 december 2010 over de binnenjaarse verliesverrekening bij artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (NTFR 2010-2802). Daarnaast gaat hij in op het beleid dat ten grondslag ligt aan de uitzondering van woonboten, woonarken en woonwagens van toepassing van het verlaagde btw-tarief op arbeidsintensieve diensten.
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-02-2011

 • 14.

  32504 62 Tweede nader gewijzigd amendement van het lid pechtold c.s. Ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 57

  18-11-2010 Tweede nader gewijzigd amendement waarmee de voorgestelde btw-verhoging op kunst en podiumkunsten met één jaar wordt uitgesteld
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 31-12-2010

 • 15.

  32505 14 Gewijzigd amendement van het lid bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 11

  05-11-2010 Gewijzigd amendement om representatiekosten in de vorm van een lidmaatschap van een vrijetijdsvereniging van aftrek uit te sluiten
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 31-12-2010

 • 16.

  32505 STB 2010 873

  Overige fiscale maatregelen 2011
  Rijksbegroting 2011, 29-12-2010

 • 17.

  32504 STB 2010 872

  Belastingplan 2011
  Rijksbegroting 2011, 29-12-2010

 • 18.

  32504 63 Brief van de staatssecretaris van financiën

  15-12-2010 Brief staatssecretaris over de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in zeeschepen door IB-ondernemers In deze brief gaat de staatssecretaris in op de motie Bashir c.s., die ertoe strekt zo snel mogelijk een uitzondering te maken op de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in zeeschepen door IB-ondernemers. De directe aanleiding voor de motie zijn de agressieve reclame-uitingen van de sector. Daarin wordt aangegeven dat de belastingdienst meer geld teruggeeft aan de (particuliere) investeerders dan hun investering in het zeeschip. Bij dit Kamerstuk zijn 2 bijlagen gevoegd: - een brief van de KVNR en Scheepsbouw Nederland ter aanbieding van de Reclamecode participaties in zeeschepen, en - de Reclamecode participaties in zeeschepen.
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 24-12-2010

 • 19.

  32504 I Motie van het lid koffeman c.s.

  21-12-2010 Motie over het meewegen van de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 23-12-2010

 • 20.

  32504 H Motie van het lid reuten

  21-12-2010 Motie om de makers van beeldende kunst of hun intermediair niet onder het algemene btw-tarief te brengen
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 23-12-2010


< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >