Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 51-60 van 122

< Vorige | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Volgende >


 • 51.

  32504 47 Motie van het lid braakhuis c.s.

  16-11-2010 Motie om de verlaagde accijns op rode diesel gefaseerd af te bouwen
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 52.

  32504 49 Motie van de leden braakhuis en koolmees

  16-11-2010 Motie om ook voor tweetaktbrom- en snorfietsen een aanschafbelasting in te voeren
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 53.

  32504 39 Motie van het lid van vliet

  16-11-2010 Motie om het heffen van omzetbelasting over een grondslag inclusief belastingen te vermijden
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 54.

  32504 46 Motie van de leden braakhuis en groot

  16-11-2010 Motie om de koopkrachteffecten van afschaffing alleenstaandeouderkorting in kaart te brengen
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 55.

  32504 40 Motie van het lid van vliet

  16-11-2010 Motie om voorwaarden vast te stellen waaronder belastingplichtigen met een complex of meerjarig dossier rechtstreeks contact kunnen opnemen met de ambtenaar van de Belastingdienst
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 56.

  32504 44 Motie van de leden koolmees en braakhuis

  16-11-2010 Motie om een alternatieve dekking te zoeken voor de differentiatie van de heffings- en invorderingsrente
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 57.

  32504 48 Motie van de leden braakhuis en koolmees

  16-11-2010 Motie om van het tarief energiebelasting op elektriciteit een sterkere prikkel tot energie-efficiëntie te doen uitgaan
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 58.

  32504 50 Motie van het lid slob

  16-11-2010 Motie om de draagkracht op gezinsniveau mee te nemen in de visie op het toekomstig fiscaal stelsel
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 59.

  32504 43 Motie van het lid bashir c.s.

  16-11-2010 Motie om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor het invoeren van een verbrandingsbelasting die naar nuttige toepassing gedifferentieerd wordt
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 60.

  32504 41 Motie van het lid van vliet

  16-11-2010 Motie om de kosten van luxe afkickklinieken toe te voegen aan de aftrekbeperkingen inkomstenbelasting
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010


< Vorige | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Volgende >