Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 1 RIJKSREKENING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 2011

Rijksrekening van de uitgaven van de ministeries en de begrotingsfondsen 2011 (x € 1000)
 

Rekening van

oorspronkelijk vastgestelde begroting

realisatie

verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

I

Koning

39 170

39 858

688

IIA

Staten-Generaal

137 280

144 325

7 045

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

116 026

122 140

6 114

III

Algemene Zaken

68 579

58 974

– 9 605

IV

Koninkrijksrelaties

134 142

436 554

302 412

V

Buitenlandse Zaken

11 442 314

11 014 566

– 427 748

VI

Veiligheid en Justitie

11 264 017

11 438 507

174 490

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4 856 198

5 275 596

419 398

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

33 669 733

33 964 261

294 528

IXA

Nationale Schuld

41 669 420

58 206 754

16 537 334

IXB

Financiën

9 425 847

9 709 103

283 256

X

Defensie

8 258 563

8 156 410

– 102 153

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

0

0

0

XII

Infrastructuur en Milieu

11 656 767

11 209 002

– 447 765

XIII

Economische Zaken,

 

 

 

 

Landbouw en Innovatie

5 900 781

5 943 642

42 861

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

0

0

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 910 969

30 766 600

855 631

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18 027 836

19 145 152

1 117 316

XVII

Jeugd en Gezin

0

0

0

XVIII

Wonen, Wijken en Integratie

0

0

0

 

Infrastructuurfonds

8 404 868

8 372 471

– 32 397

 

Fonds Economische Structuur-versterking

0

0

0

 

Waddenfonds

80 478

15 396

– 65 082

 

BTW-Compensatiefonds

2 844 200

2 788 317

– 55 883

 

Gemeentefonds

18 110 864

18 576 432

465 568

 

Provinciefonds

1 142 512

1 268 084

125 572

 

Spaarfonds AOW

0

0

0

 

Diergezondheidsfonds

9 100

15 944

6 844

 

BES-fonds

21 300

25 128

3 828

 

Totalen

217 190 964

236 693 216

19 502 252

Rijksrekening van de ontvangsten van de ministeries en de begrotingsfondsen 2011 (x € 1000)
 

Rekening van

oorspronkelijk vastgestelde begroting

realisatie

verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

I

Koning

0

824

824

IIA

Staten-Generaal

2 454

4 930

2 476

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

3 687

6 711

3 024

III

Algemene Zaken

6 186

5 998

-188

IV

Koninkrijksrelaties

8 470

48 254

39 784

V

Buitenlandse Zaken

727 867

887 558

159 691

VI

Veiligheid en Justitie

1 541 583

1 521 609

-19 974

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

681 268

1 006 021

324 753

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1 069 293

1 191 012

121 719

IXA

Nationale Schuld

52 585 223

55 467 614

2 882 391

IXB

Financiën

118 627 293

121 161 720

2 534 427

X

Defensie

457 309

459 810

2 501

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

0

0

0

XII

Infrastructuur en Milieu

57 492

69 919

12 427

XIII

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

10 744 887

11 947 018

1 202 131

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0

0

0

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2 067 545

2 455 729

388 184

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

103 493

811 121

707 628

XVII

Jeugd en Gezin

0

0

0

XVIII

Wonen, Wijken en Integratie

0

0

0

 

Infrastructuurfonds

8 404 868

8 120 892

– 283 976

 

Fonds Economische Structuurversterking

0

0

0

 

Waddenfonds

33 878

878

– 33 000

 

BTW-Compensatiefonds

2 844 200

2 788 317

– 55 883

 

Gemeentefonds

18 110 864

18 576 432

465 568

 

Provinciefonds

1 142 512

1 268 084

125 572

 

Spaarfonds AOW

0

0

0

 

Diergezondheidsfonds

9 100

10 548

1 448

 

BES-fonds

21 300

25 128

3 828

 

Totalen

219 250 772

227 836 127

8 585 355