Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-10 van 23

1 | 2 | 3 | Volgende >


 • 1.

  32504 I Motie van het lid koffeman c.s.

  21-12-2010 Motie over het meewegen van de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 23-12-2010

 • 2.

  32504 H Motie van het lid reuten

  21-12-2010 Motie om de makers van beeldende kunst of hun intermediair niet onder het algemene btw-tarief te brengen
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 23-12-2010

 • 3.

  32500 I 8 Motie van het lid van raak

  17-11-2010 Motie om een einde te maken aan de bijzondere fiscale positie van de leden van het Koninklijk Huis
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 4.

  32504 60 Motie van het lid omtzigt c.s.

  17-11-2010 Motie om met een wetsvoorstel voor een 'geefwet' te komen In zo'n geefwet zouden de volgende zaken moeten worden meegenomen: - goede registratie van SBBI's, net als bij ANBI's, zodat onomstotelijk vaststaat welke organisaties die status hebben; - een faciliteit waarmee het bedrijfsleven verleid wordt om ook langjarig goede doelen te ondersteunen; - facilitering van investeringen in een revolving fund voor deze sectoren; - het stimuleren van geven aan of beleggen in wetenschap.
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 5.

  32504 59 Motie van de leden omtzigt en dijkgraaf

  17-11-2010 Motie over wegnemen van perverse financiële prikkels om zich als partners te registreren
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 6.

  32504 58 Motie van het lid braakhuis c.s.

  17-11-2010 Motie over verdiencapaciteit in de kunst en podiumkunst
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 7.

  32504 55 Motie van het lid bashir c.s.

  17-11-2010 Motie over een uitzondering op de regeling tijdelijke willekeurige afschrijving voor investeringen in zeeschepen door ib-ondernemers
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 8.

  32504 56 Motie van de leden groot en koolmees

  17-11-2010 Motie over in samenhang bezien van de fiscale faciliteiten voor sparen en schuldfinanciering
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 9.

  32504 47 Motie van het lid braakhuis c.s.

  16-11-2010 Motie om de verlaagde accijns op rode diesel gefaseerd af te bouwen
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010

 • 10.

  32504 49 Motie van de leden braakhuis en koolmees

  16-11-2010 Motie om ook voor tweetaktbrom- en snorfietsen een aanschafbelasting in te voeren
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 18-11-2010


1 | 2 | 3 | Volgende >