Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-7 van 7

 • 1.

  32504 L Verslag van een schriftelijk overleg

  13-05-2011 Verslag schriftelijk overleg in verband met de aangenomen motie Koffeman c.s.(Kamerstuk 32 500/32 505/ 32 401, nr. I) over het meewegen van de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel Het overleg betreft de tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 aangenomen Eerste Kamer motie Koffeman c.s. (Kamerstuk I 32 500/32 505/32 401, nr. I), waarin de regering verzocht wordt om de duurzaamheidseffecten van elke fiscale maatregel met nadruk mee te wegen en te rapporteren aan de Kamer.
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 17-05-2011

 • 2.

  32504 66 Verslag van een algemeen overleg

  03-05-2011 Verslag algemeen overleg van 6 april 2011, inzake onder meer het partnerbegrip Betreft algemeen overleg van de vaste commissie voor Financiën met staatssecretaris Weekers (Fin), van 6 april 2011, over de volgende brieven van deze staatssecretaris: - de brief d.d. 10 december 2010 met de reactie van de staatssecretaris naar aanleiding van de brief van de vaste commissie voor Financiën inzake het partnerbegrip (Kamerstuk 32 130, nr. 23); - de brief d.d. 15 december 2010 met informatie ten behoeve van de motie-Bashir c.s. (Kamerstuk 32 504, nr. 55) inzake tijdelijke willekeurige afschrijving zeescheepvaartmaatschappen (Kamerstuk 32 504, nr. 63); - de brief d.d. 22 december 2010 over btw-ontwijkende structuren en financiële instellingen (Kamerstuk 32 596, nr. 1); - de brief d.d. 22 februari 2011 over de toezeggingen met betrekking tot de behandeling van het Belastingplan 2011 c.a. (32 504) (Kamerstuk 32 504, nr. 64); - de brief d.d. 18 maart 2011 houdende intrekking van het wet
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 09-05-2011

 • 3.

  32504 E Verslag van de vaste commissie voor financiën

  16-12-2010 Verslag
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 20-12-2010

 • 4.

  32504 C Voorlopig verslag van de vaste commissie voor financiën

  09-12-2010 Voorlopig verslag over de onderhavige wetsvoorstellen Dit verslag betreft behalve het Belastingplan 2011 ook de Overige fiscale maatregelen 2011 en de Fiscale verzamelwet 2010.
  Belastingplan 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 13-12-2010

 • 5.

  32504 32 Verslag van een wetgevingsoverleg

  10-11-2010 Verslag wetgevingsoverleg Betreft stenografisch verslag van het wetgevingsoverleg dat de vaste commissie voor Financiën op 8 november 2010 voerde met staatssecretaris Weekers van (Fin) over het Belastingplan 2011.
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 16-11-2010

 • 6.

  32504 5 Verslag

  15-10-2010 Verslag
  Belastingplan 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 15-10-2010

 • 7.

  32505 5 Verslag

  15-10-2010 Verslag
  Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 15-10-2010