Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-5 van 5

 • 1.

  32500 III 15 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  20-07-2011 Brief minister over toezending van de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges In onderhavige brief informeert minister Schippers (BZK) de Tweede Kamer over de verwachte datum van toezending van het definitieve rapport van de evaluatie van de Kaderwet adviescolleges.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 27-07-2011

 • 2.

  32500 III 11 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  11-05-2011 Brief minister over het kabinetsbeleid ten aanzien van het stelsel van adviescolleges
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 26-05-2011

 • 3.

  32500 III 9 Brief van de minister van buitenlandse zaken

  04-03-2011 Brief minister over het bezoek van de koningin aan Oman en Quatar
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 09-03-2011

 • 4.

  32500 III B Brief aan de minister-president, minister van algemene zaken

  03-02-2011 Brief aan de minister over de voortgang van de behandeling van spoedeisende wetsvoorstellen In onderhavige brief geeft de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, van der Linden, enkele opmerkingen met het oog op het maken van een lijst spoedeisende wetsvoorstellen die voor het zomerreces afgewikkeld zouden moeten worden door Eerste en/of Tweede Kamer.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 1 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 08-03-2011

 • 5.

  32500 III 8 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  14-02-2011 Brief minister over zakelijke belangen van bewindspersonen Met deze brief reageert minister Donner (BZK) op een vraag uit de Kamer over de vermeende weigering inlichtingen te verschaffen over zakelijke belangen van bewindspersonen.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 22-02-2011