Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-10 van 11

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  32500 I 14 Gewijzigde motie van het lid heijnen ter vervanging van die gedrukt onder nr. 5

  19-11-2010 Gewijzigde motie over een onderzoek naar de mogelijkheden van het vastleggen van een aantal spelregels voor het (in)formatieproces
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 25-11-2010

 • 2.

  32500 I 15 Gewijzigde motie van de leden van der burg en smilde ter vervanging van die gedrukt onder nr. 7

  19-11-2010 Gewijzigde motie om het afleggen van de eed of belofte door ministers en staatssecretarissen voortaan in het openbaar te doen
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 25-11-2010

 • 3.

  32500 I 8 Motie van het lid van raak

  17-11-2010 Motie om een einde te maken aan de bijzondere fiscale positie van de leden van het Koninklijk Huis
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 4.

  32500 I 4 Motie van de leden heijnen en van raak

  17-11-2010 Motie met het verzoek aan de minister-president om diens visie op het koningschap te geven
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 5.

  32500 I 6 Motie van het lid heijnen

  17-11-2010 Motie om de regels over het afstand doen van belangen voor nieuwe bewindslieden aan te passen
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 6.

  32500 I 7 Motie van het lid van der burg

  17-11-2010 Motie om het afleggen van de eed of belofte door ministers en staatssecretarissen voortaan in het openbaar te doen plaatsvinden
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 7.

  32500 I 5 Motie van het lid heijnen

  17-11-2010 Motie om een tijdelijke parlementaire werkgroep in te stellen die de mogelijkheden van het vastleggen van een aantal spelregels voor het (in)formatieproces nader onderzoekt
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 8.

  32500 I 9 Motie van het lid van raak

  17-11-2010 Motie om koninklijke onderscheidingen na overlijden van de gedecoreerden niet meer actief terug te vorderen
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 9.

  32500 I 11 Motie van het lid pechtold

  17-11-2010 Motie over een zorgvuldige scheiding tussen Kerk en Staat Indiener verlangt dat de regering uiterst terughoudend is met het doen van godsdienstige uitingen en verzoekt in dit verband: - de slotzin van de Koninklijke Boodschap bij het aanbieden van wetsvoorstellen achterwege te laten; - de toevoeging 'bij de gratie Gods' in de aanhef van het bekendmakingsformulier van wetten en koninklijke besluiten te schrappen.
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010

 • 10.

  32500 I 13 Motie van het lid van gent

  17-11-2010 Motie om er bij de leden van het Koninklijk Huis en de koninklijke familie op aan te dringen om te streven naar een ethisch verantwoord en op duurzaamheid gericht vermogensbeheer
  Vaststelling begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011
  KST 2 2010-2011
  Rijksbegroting 2011, 19-11-2010


1 | 2 | Volgende >